Thống kê giải đặc biệt XSST theo đầu

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng theo đầu

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
9
595292
9
169898
02
03
04
6
713865
05
06
07
08
9
063393
2
286126
09
10
11
9
761195
12
13
14
15
1
511318
4
916741
16
17
18
6
003168
19
20
21
22
2
770121
2
113420
23
24
25
0
120705
26
27
28
29
30
31