Thống kê giải đặc biệt XSKG theo đầu

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang theo đầu

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
8
104380
02
03
04
05
6
654868
6
880768
06
07
08
8
140182
09
10
11
12
7
038474
8
901288
13
14
15
4
515546
16
17
18
19
7
006475
7
260971
20
21
22
0
332403
23
24
25
26
4
069045
9
316798
27
28
29
4
201243
30
31