Thống kê giải đặc biệt XSHCM theo đầu

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số TPHCM theo đầu

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
9
487998
03
04
6
970167
4
715547
05
06
9
144596
4
434547
07
7
825071
08
09
3
830434
10
11
7
977073
6
270765
12
13
2
511125
6
841165
14
6
105565
15
16
3
793235
17
18
9
901193
4
652444
19
20
3
643731
3
763435
21
8
483886
22
23
4
929647
24
25
1
369214
26
27
7
317971
28
7
153878
29
30
3
772132
31