Thống kê giải đặc biệt XSDL theo đầu

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt theo đầu

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
3
712933
02
03
04
05
9
187396
4
165946
06
07
08
0
292709
09
10
11
12
9
417898
6
100362
13
14
15
9
356396
16
17
18
19
8
618281
8
099784
20
21
22
1
808214
23
24
25
26
3
672031
27
28
29
3
951032
30
31