Thống kê giải đặc biệt XSBD theo đầu

ĐB theo tuần ĐB theo tháng ĐB theo tổng ĐB theo đầu ĐB theo đít
Chọn tỉnh thành
 

Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương theo đầu

Ngày Th.1 Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 Th.8 Th.9 Th.10 Th.11 Th.12
01
02
03
2
465624
9
602392
04
05
06
0
804309
07
08
09
10
8
268288
5
579157
11
12
13
3
530836
14
15
16
17
5
939750
5
466056
18
19
20
6
315368
21
22
23
24
6
097360
5
978152
25
26
27
3
743731
28
29
30
31
1
439415